Автор: Емил Иванов

 

В тази статия се опитах да обобщя основните аспекти в процеса на избор и закупуване на употребявана ветроходна яхта. Тя е насочена към хора, които нямат опита сами да отсеят важните въпроси.

Неопитният купувач често се сблъсква с редица субективни фактори, плод на авантюристични или емоционални подбуди: постигане на стара мечта, търсене на предизвикателство, търсене на промяна, защото ни се струва готино, защото „сега съм млад и красив…“

Ако обаче оставим подбудите настрани и погледнем на ветроходната яхта като актив, който има някаква стойност, и разгледаме отделните фактори, чрез които той може да бъде оценен, ще си дадем сметка, че изборът може и да не е толкова очевиден.

Разнообразието на яхти е огромно, защото търсенето и възможните приложения са изключително многолики. От високотехнологична спортна лодка през стандартна серийна яхта и стигайки луксозна и силно персонализирана яхта – вариациите са безброй.

Невъзможно е да се оформи кратък текст, който да обобщи всички казуси, и поради тази причина ще разгледаме най-типичните примери от гледна точка на предлагането и купуването.

 

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПАЗАРА НА УПОТРБЯВАНИ ЯХТИ

Важно е да разберем кой е собственикът на дадена яхта – това ни дава полезна информация при бъдеща оценка на този актив.

Без да откриваме колелото отчитаме, че яхтите в общият случай са собственост на компании или частни лица. По-рядко те са държавна собственост или принадлежат на фондации, неправителствени организации, корпорации, финансови институции и др.

 • Чартърни компании

От гледна точка на предлагането, чартърните компании в масовия сегмент на индустрията, генерират голяма част от пазара на употребявани яхти. От малки чартърни компании с една или няколко лодки до големи флотилии със стотици яхти в различни дестинации. С какви лодки разполагат те ?  

Разбираемо е, че компаниите от чартърната индустрия избират най-често катамарани или туристически яхти – те са създадени за този сегмент и големите производители инвестират много, за да задоволят именно това търсене. Това е причина и предлагането на употребявани чартърни яхти да е концентрирано в масовия туристическия клас.

Добре е да си дадем сметка, че за компаниите работят професионалисти. Повечето поддържат коректно и професионално своите лодки, но и ги подлагат на сериозна експлоатация. Те работят съгласно бизнес план, използват статистически инструменти и знаят точно кога да продадат една или друга яхта. Някои от тях имат политика за регулярно обновяване на материалната си база, други имат и свои брокерски дружества.

 • Частни собственици

 Разнообразието е основна характеристика измежду предлаганите на пазара частни лодки – класически яхти от миналия век, спортни съдове, луксозни яхти… измежду тях можем да открием на практика повечето типове конструкции, концепции и технологии от различни епохи на яхтостроенето. Сред частните яхти по-често могат да се открият добри екземпляри, но те рядко са на най-изгодни цени за конкретен модел, ако цената е водещ параметър.

Популярен е също и сценарият, при който дадена лодка е собственост на частно лице, но всъщност е оперирана от чартърна компания за определен период от време, след изтичането на който фирмата освобождава ангажимента за управление и поддръжка и следва продажба на актива. Така в дадена обява можете да видите, че купувате лодка от първият ѝ частен собственик, но всъщност тя е била чартърна.

Това далеч не означава, че ако си купите яхта от компания ще сгрешите , а ако купите частна лодка – ще направите супер сделка. Да речем, че при закупуване на яхта от професионалисти, идеята да направите вълнуваща сделка с добра лодка на много изгодна цена е по-скоро романтична, дори и цената да ви съблазнява.

 

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРОДАЖБА

– Защото собственикът иска по-нова или по-голяма яхта.

– Защото собственикът остарява или не може да я ползва. Някои преминават от ветроходна на моторна яхта, други просто се отказват

– Защото лодката е започнала да проявява индикации за сериозна амортизация и сега е времето да бъде продадена, преди симптомите да са станали очевидни.

– След колизия, значителна повреда, или технически проблем – сблъсък, потъване, падане от кран, осмоза и деламинация на корпуса, паднала мачта, блокирал двигател, природно бедствие и т.н.  

– Ако е състезателна яхтата – защото има по-нови и конкурентни.

–  По финансови причини – поради фирмена политика, фалит, задлъжнялост (към пристанища и институции), в резултат на съдебни дела

Очевидно идеалният продавач се оказва пенсиониран немец с дискова херния, който има мания за поддръжка на лодки и бърза да се отърве от лодката преди да му изтече договорът с марината…

ТЪРСЕНЕ И ПРИОРИТЕТИ

След като са стигнали до извода „ИСКАМ ЛОДКА“  много от кандидат-купувачите все още нямат концепция за избор на яхта, което води до безцелно обмисляне на десетки варианти, от които само един или два всъщност са подходящите за дадения случай.

При търсещите лодки за лично ползване, оформянето на идеята за собствена лодка нерядко има ирационален характер, а финалният резултат често е плод на импулсивни решения.

Но когато купуваме лодка, необмислените опити да станем корабособственици вероятно ще ни струват доста пари, които лесно могат да се превърнат в още повече, или даже да изгубим.  

Изборът на правилната яхта е комбинация от оптимално съчетание на някои основни критерии, като целта е в резултатът да са допуснати минимални компромиси. Това зависи от вашите приоритети.

Например дали вашата нова лодка да е възможно най-голяма в даден бюджет, или да е възможно най-нова, или по-скоро да е луксозна, а може би да е лесно продаваема. Изборът е ваш.

Един от най-очевидните варианти е да си купите максимално нова, голяма, евтина и добре поддържана лодка в определен бюджет. Но пазарът има своята логика и рядко можем да попаднем на лодката от примера с немския пенсионер…

ЦЕНА – ОСНОВНИ ФАКТОРИ

Всяка лодка струва толкова, за колкото може да бъде продадена

Обективните фактори при определяне на цената на даден плавателен съд са: производител, модел, конструкция и използвани материали, размер, година на производство, техническо състояние, ниво на оборудване, екстри, търсене и предлагане, история, пазарна конюнктура. Това са и голяма част от критериите за съпоставка между различни предложения.

Основният субективен фактор е мнението на собственика за цената на лодката, която притежава.

КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ВЕТРОХОДНА ЯХТА

Много е важно когато сравняваме две предложения да преценим дали те реално са съпоставими. Следните критерии ни помагат да сравним обективно потенциала на съпоставими предложения.

 • Приложение

Това е най-важният и естествен въпрос – за какво ви трябва лодка.

Логично е купувачите на лодки да имат сходни намерения с тези на продавачите по отношение на тяхната употреба.

– За бизнес – чартиране, препродажба , инвестиция, регати на професионално ниво.

– За лично ползване – почивки, регати на любителско ниво, плавания с приятели, околосветски плавания, експедиции, защото имаме пари (за показване на статут), повишаване на уменията защото искаме по-голяма лодка в бъдеще, за риболов и водни спортове

Много примери могат да се дадат защо е толкова важно да имате идея за какво ще ползвате лодката през повечето време.

Например една солидна алуминиева експедиционна яхта, проектирана за високите ширини (топлоизолация, печка, вътрешен кокпит, тежки ветрила и пр), може и да не е най-удачния избор за развитие на бизнес в Гърция.

Или ако сте се спрели на серийна ветроходна яхта с размер около 45 фута, за лично ползване тя ще има 2 или 3 каюти, за чартър вероятно ще е с 4 каюти, ако е спортна лодка, каюти може и да няма изобщо…

В реалността, от гледна точка на приложение, почти никога не се разглежда само един възможен аспект на приложение и изборът по този критерий е въпрос на компромис между скорост, мореходни качества, комфорт и възможен район на плаване. Изключение правят може би купувачите на спортни лодки, където търсенето е фокусирано и целенасочено.

 • Бюджет

Тук трябва да сте максимално честни със себе си. Реалното определяне на бюджета ще ви спести много усилия.

Случвало ми се е след двумесечно усилено търсене клиентът да увеличи бюджета с 20-ина процента, което е чудесна новина, но на практика рестартира процеса.

Например вариантите за една 40 футова яхта в диапазона 60 000-80 000 Евро, при равни други условия, означава 10-ина години по-нова, много по-оборудвана и запазена, от по-добър производител, и все в полза на по-скъпата.

Редки са случаите, в които бюджетът и цената на лодката съвпадат. Определяйки бюджетът трябва да вземем предвид, освен стойността на лодката, също и някои допълнителни разходи, като консултански разходи, комисионни на брокер, оглед и оценка (survey), пререгистрация, доставка (delivery), и пр.

 • Размер

Колко да е голяма? В кръга на шегата и аз съм от привържрниците на Мечо Пух, за които „колкото повече, толкова повече..!“ В реалния свят обаче хората имат нужда от различни лодки, като правилният размер зависи от много фактори – къде ще плавате с нея (какво да е газенето , ширината и дължината), къде ще има стоянка, (и колко сте склонни да платите за нея), колко души максимално ще плавате с нея в даден момент, колко далеч и къде планирате да плавате, ще живеете ли на нея или ще я ползвате само за почивка и регати, с управлението на колко голяма лодка можете сами да се справите и т.н.

 • Година на производство и ниво на поддръжка

Годините на една яхта имат отношение към нейния дизайн и мореходни качества, технология по която е построен корпуса, какви агрегати са предвидени, концепция на аеро- и хидродинамиката и др. Естествено от основно значение е и нивото на нейната поддръжка през годините на експолатация.

От гледна точка на стойността няма стара лодки, но има неподдържани лодки.

Поддръжката на лодките изисква често значителни средства, като при по-старите съдове е нормално бюджетът за поддръжка да е по-висок от този на по-новите. Той зависи в голяма степен и от интензитета на експлоатация. Логично е класическа дървена лодка да е скъпа за поддръжка, но същото важи и за по-нова чартърна лодка. Въпросът е доколко старият собственик е инвестирал в поддръжката на един съд и какво е неговото състояние в деня на продажбата.

И днес могат да се видят страхотни класически яхти от началото и средата на 20 век (че и по-рано) в отлично състояние, които още се състезават по регати. По правило тяхната стойност е значително по-висока от тази на техните наследници, ако съдът е в добро техническо състояние. За някои собственици е гордост и въпрос на чест техните лодки да са в отлично състояние. Други често неглижират поддръжката на лодките си, което продължава докато си дадат сметка, че е време да инвестират солидни средства или да се разделят с тях преди да са изгубили съвсем стойността си.

При спортните лодки е различно: в състезателното ветроходство по-новите лодки са най-вероятно синоним на по-конкурентни и по-бързи в даден клас. Благодарение на технологиите се появяват все по-нови концепции за аеро и хидро динамика, които се разработват буквално за конкретни състезания. Материалите са различни (по-здрави и по-леки). Правилата се променят. Инженерите са все по-дръзки.

 • Комплектация и подобрения

Когато купувате лодка е нормално да изискате списък на оборудването (equipment list), който да ползвате и сверявате по време на сделката. От него ще разберете какво освен гол корпус ще получите – навигационно оборудване, списък с ветрила, динги и двигател, спасителни и сигнални средства, резервни части и пр. По правило частните яхти са много по-добре оборудвани от чартърните.

Подобрения: списъкът може да е много дълъг, но най-масово лодките биват подобрявани с подрулващо устройство (bow truster), тикова палуба, генератор, климатик, печка за отопление, ледогенератор или обезсолител на морска вода, по- високотехнологични мачта, ветрила, такелаж и пр.

 • Tехническо състояние

Това е един от основните критерии за избор. Възможно най-точното определяне на техническото състояние на дадена лодка може да ви спести много пари. Неглижирането на този критерий и бързането ще ви струват скъпо.

Ако не сте в състояние сами да определите техническото състояние на дадена лодка – потърсете специалист. Неговата работа е систематизирано да прегледа и оцени състоянието и работоспособността на всички основни компоненти на лодката – корпус, подводна част, суперструктура, управление, двигател и агрегати, електрическа система, неподвижен и подвижен такелаж, интериор, навигационно оборудване, комплектация.

Определяйки техническото състояние на дадена лодка, ако тя е на вода – направете тестово плаване и след това договорете повдигане с кран за инспекция на дъното. Ако е на сух док – огледайте я и опитайте да договорите пускане на вода, защото когато е извън водата не можете да тествате двигателя, ветрилата и повечето от агрегатите. Няма да разберете също дали лодката има течове. Това вероятно ще ви повиши бюджетът, но ще ви спести пари в дългосрочен план. Пренебрегвайки огледът, от вниманието ви може да убягнат значителни повреди, извършени или предстоящи ремонти. Особено внимание трябва да се обърне при оглед на чартърни и състезателни лодки лодки, тъй като те най-вероятно са имали повишен интезитет на експлоатация. Ако яхтата има климатик, генератор, печка или обезсолител – проверете и тяхната работоспособност.

Един от лошите сценарии за покупка е бивша чартърна лодка, купена от нови собственици, които са неглижирали техническото ѝ състояние. Това не означава, че ако попаднете на такъв съд той непременно ще е лоша сделка. Просто ще трябва да обърнете повече внимание на огледа и да имате едно наум за потенциални разходи в бъдеще.

Ако имате възможност – наемете лодката за няколко дни. Така ще разберете всичко за нея.

 • История и документи

Има въпроси, които трябва да зададете.

Освен очевидния въпрос дали лодката е частна или чартърна, вас ви интересува нейното минало. С каква цел е ползвана лодката – като лична (за ваканции или живеене ), за чартър, за регати, правила ли е презокеански плавания и къде е плавала. Ако е била чартърна – дали е имала постоянен екипаж или не

Проверете колко пъти е била сменяна собствеността, изрядни ли са документите за собственост, има ли документирани застрахователни събития, платено ли е ДДС, има ли тежести, дали е запорирана и пр.

В техническо отношение е важно е да разберем дали някога лодката е реновирана и дали е претърпявала инциденти. При спортните съдове, поради интензивната им експлоатация, е далеч по-нормално лодката да е претърпяла инциденти и сериозни ремонти, но старият собственик по-рядко ще се опита да ги прикрие и най-вероятно с гордост ще ви обясни колко титли е спечелилаи, колко се е грижил за нея и какво е счупено и поправено.

Флагът на регистрация е важен, ако ще развивате чартърен бизнес в дадена държава. Купуването на регистрирана лодка разполагаща със съответни лицензи от местния пазар вероятно ще ви спести пари.

 • Ликвидност

Всеки собственик иска в някакъв момент да може да продаде лодката си, по възможност на добра цена. Независимо какви ще са вашите причини за продажба, вас ви интересува колко бързо можете да продадете лодката, на каква цена и колко ще струва например след 1, 2, 5 или 10 години? Има производители и модели, които се търсят повече, има и такива, чиито съдове са популярни с тяхната надеждност и мореходни качества.

Ако погледнем глобално, туристическите катамарани са сред първенците от гледна точка на ликвидност, тъй като търсенето на пазара е засилено последните години, което води и до запазването на стойността им след дългогодишна експлоатация. Освен катамараните има и редица примери сред монокорпусниците – някои можете да продадете по-бавно, но със сигурност ще направите добра сделка, други можете да продадете почти веднага, ако сте разумни при определянето на цената.

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

 • Чартърна или частна? 

Ако перефразираме въпроса и го отнесем към автомобилния сектор, ще се получи нещо като: „Да си купя ли това такси или да се напъна малко повече за нормален автомобил?“ Една средностатистическа чартърна яхта ще има през всеки сезон около 20 екипажа. Ако е с капацитет 10 души, всяка година на нея плават 200 души и 20 шкипера с различна куптура на плаване. За много от тях това са първи стъпки във ветроходството и те са се учили именно на тази лодка как да се движат, живеят, готвят, управляват, по-рядко да пазят и мислят за стойността на този актив.

С уговорката, която направихме преди малко, че някои частни лодки се ползват за чартър, по какво се различават яхтите за лично ползване от чартърните?

Ниво на оборудване – при частните лодки е по-вероятно да намерите качествена навигационна система, генератор, климатик или отопление, обезсолител (water maker), тикова палуба, богат гардероб и запасни части (последните две са присъщи и за спортните яхти).

Пространство – ако разгледаме даден модел на ветроходна яхта, която се произвежда в модификации за „owner” и „charter” , в първия случай тя ще има голяма „master” каюта и добре организиран обем за гарантиране на повишен комфорт, докато при чартърния си вариант обемът ще е оптимизиран в максимален брой каюти.

Избирайки чартърна лодка, шансът да попаднете на съд, който е претърпял аварии или има нужда от належащи ремонти, е значителен. Повечето чартърни компании поддържат техните съдове професионално, но и без да е направено нищо повече от наложителното, защото ремонтите струват пари. Чартърните лодки са най-вероятно по-амортизирани от съпоставими частни алтернативи – двигател и задвижване с по-изтекъл ресурс, по-бедна комплектация, по-малко екстри, по-захабен интериор. За тях е добре да предвидите по-висок бюджет за поддръжка и обновяване в следващите 2-3 години.

Но какво лошо има в това ако и вие ще я ползвате за чартър и сте предвидили потенциалните разходи в своят бизнес план?

 • От брокер или частен продавач?

Брокерите са професионалисти. Те печелят от комисионна, която вероятно ще повиши стойността на дадена яхта. Но те са също така и гарант за правилното и безпроблемно протичане на сделката. В много държави брокерите подлежат на лицензиране и всяка тяхна грешка е свързана със съответни отговорности. Те са наясно с пазара и могат много по-адекватно да опишат и определят началната продажна цена на дадена яхта. Брокерите са много по-гъвкави при уговарянето на огледи и инспекция на яхтите.

Договаряйки вашата яхта директно от собственика, отговорността да проверите всички административни , правни, финансови и технически параметри е ваша. Нерядко собствениците не описват правилно (умишлено или не) състоянието на лодките си. Понякога е трудно да се уговори оглед или кран за инспекция. Но тези потенциални рискове могат да ви спестят пари.

 • Кога се купуват лодки?

Най-добре е след активния сезон за дадена локация. Тогава цените спадат, и ще се покачат непосредствено преди началото на следващия сезон. Ако купувате лодка от Карибите или друга отдалечена локация, планирайте възможностите за доставка съобразно сезоните и метеорологичните условия.

Нормално чартърните компании активират продажбите на своите лодки в края на сезона, но ако купите лодката след януари месец, тя най-вероятно има вече резервации и за текущия сезон, и фирмата ще ви предложи да си я вземете наесен. Чартърните компании са по-склонни да отстъпят от цената, за да се освободят бързо от даден актив.

Частните продавачи не бързат с продажбите и по-скоро държат да получат максимална сума за лодката си, но ако получат добро предложение преди да си подновят договора с марината, са склонни да отстъпят от цената.

 • Какви грешки се допускат най-често при избор на яхта?

– Да искате да купите лодка, но всъщност да нямате нужда от нея.

Понякога хората купуват наглед изгодни активи просто, защото им се струва готино или са на страшно добра цена (лодки, джетове, атв-та.. ), без да си дават сметка колко ще ги ползват и каква е допълнителната цена на придобиването на годишна база – Такси за стоянка, такси за плавание в чужди води (ако планирате такива), поддръжка, амортизация, обезценяване, застраховки и риск от погиване на актива, заплати за екипаж и т.н. Ако в подобна ситуация реално си дадете сметка за това колко ще плавате, колко ще платите за дадена лодка и колко ще ви струва допълнително всяка година, може да се окаже, че е много по-изгодно просто да наемете яхта, дори и да плавате 2-3 седмици в годината.

– Да се избира неправилна лодка

По-скъпа за поддръжка от бюджета, който планирате да отделите – катамаран или по-голяма стара лодка вместо по-нова и по-малка; стара стоманена или дървена лодка, вместо стъклопластикова – примерите са много.

Неподходяща за плаванията, които ще предприемете – спортна вместо туристическа или обратното; с неподходящ размер; с неподходяща конструкция за акваториите, в които планирате да плавате.

– Да се оглеждат само най-евтините лодки от даден модел

Те неслучайно са такива. Истината е, че най-евтините лодки струват доста по-скъпо на новите си собственици от съпоставимите по-скъпи алтернативи в момента на покупка.

– Да се оглежда само един пазар

В съседни държави вероятно ще откриете също изгодни предложения, резултат на сътресения на пазара, отлив на туристи, промяна във валутни курсове и др.

– Да се договаря чартърна лодка по време на активния сезон

Получавате си я след сезона, когато е възможно да е преърпяла още амортизации и повреди.

– Да се подценява техническото състояние и комплектацията на яхтата;

– Да не се взима предвид цената дали е с платено ДДС или без;

– Да не се взима предвид локацията и да се подценяват допълнителните разходи за регистрация и доставка;

– Да се избира лодка без да имаме идея къде ще домува

 • Консултации, огледи и инспектиране – защо са важни?

Интересно е, че когато хората си купуват употребяван автомобил за 10 000лв използват специалист за консултация и технически преглед, а когато си купуват яхта за 100 000 Евро – често пропускат…

Ако сте запознати с конструкцията, агрегатите, потенциалните проблеми и спецификите на амортизирането на лодките, второ мнение само ще ви даде уверенист за инвестицията, която ще направите. Ако сам оглеждате и тествате лодката е възможно да пропуснете дребни но важни признаци на амортизация, които ще ви струват пари, когато тя стане ваша.

Потърсете консултант или сертифициран инспектор (surveyor). Каква е разликата между тях?

Инспекторът измерва, отчита, изследва и тества дадена лодка, и обобщава резултатите на в доклад, съобразно изискванията на клиента си. Той ще си свърши работата безпристрастно, за да ви достави максимално обективна информация, която е основен фактор при взимане на вашите решения.

Консултантът предлага своите умения и услуги, базирани на натрупан опит в специфична област. Той предоставя своите съвети и знания, с които клиентът не разполага. Консултантът ще се опита да ви разбере и дори да вникне в детайли на импулса да имате лодка. За да ви бъде максимално полезен, той ще отчете различни обективни и субективни фактори, започвайки с вашите емоции и досигайки в един по-късен етап до доклада от оценителя.

 • Доставка – мога ли да си докарам лодката сам?

Ако можете – направете го! Ако това е предизвикателство за вас и ще ви донесе удовлетворение – непременно го направете!

Но ако не сте сигурни, че ще се справите сами – потърсете помощ от приятели с повече опит или професионален шкипер. Това ще ви спести средства и усилия.

Професионалният шкипер ще има план и ще направи всичко възможно, за да достави лодката ви здрава в най-кратък срок. Ще може да ви подготви график и бюджет за доставката. А пък може и да научите нещо, ако го придружите. За собствениците без опит това със сигурност ще е началото на приключението…

 

Ако пъзелът наречен избор и покупка на употребявана ветроходна яхта е все още сложен за вас и имате нужда от допълнителна консултация или съдействие – попаднахте на правилното място!


Още СТАТИИ

ТЕОРИЯ НА ПРОВАЛА: КАК ДА (НЕ) СИ КУПЯ ЯХТА?

За предизвикателствата и грешките при покупката на яхта

Виж повече »

КАК ДА НАЕМА ЯХТА? ОНЛАЙН ИЛИ С БРОКЕР?

Искате ваканция на яхта и сте обсъдили тази възможност с приятели. Време е за следващата стъпка, да изберете подходяща яхта за вашето морско приключение.

Виж повече »

ДА ПЛАВАМ СЪС СОБСТВЕНА КОМПАНИЯ ИЛИ В СБОРЕН ЕКИПАЖ? КАКВО ОЗАЧАВА ТОВА?

Автор: Емил Иванов От гледна точка на екипажа, организацията на вашата ваканция на яхта може да се случи по два начина – да плавате с приятели или с хора, които не познавате. Ако изберете да плавате в собствена компания, организацията протича относително лесно и бързо – свързвате се с BulSailing, и след първоначален разговор ние…

Виж повече »