Услуги

За повече информация и заявки, моля изпратете запитване! ЗАПИТВАНЕ

BOAT SURVEY / ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ


Оценка на техническото състояние, съответствие, обмер и комплектация на плавателни съдове до 20м. от сертифициран оценител. Пазарна оценка.  Предпродажбена инспекция. Оценка на съответствие.  Оценка на общо техническо състояние. Регулярна инспекция при сключване на застраховка. Оценка на застрахователни събития при яхти.

 

CONSULTANCY / КОНСУЛТИРАНЕ


Консултиране и посредничество при покупка и продажба на нови и употребявани ветроходни яхти. Консултации по технически въпроси, свързани с поддръжката, поправката и оборудването и обновяването на вашата яхта.

 

BOAT DELIVERY / ДОСТАВКА НА ЯХТИ


Трансфери на яхти от квалифицирани шкипери. Планиране и логистика.